Selected tournament: OTVORENO PRVENSTVO USK 2023

DISCIPLINE
 
AGE GROUPS
 
 
PF - Dječaci

PF - Dječaci -25

1. ELMAS MEŠIĆ, KBC "Bihać"
2. IMRAN TAHIĆ, KBS "GAZIJA" BUŽIM
3. AJNUR KUTIĆ, KBK "Galaja" Sanski Most
3. BENJAMIN CELEBIC, "ZINO"

PF - Dječaci -28

1. ELMAS MEŠIĆ, KBC "Bihać"
2. ANES TAHIĆ, KBS "GAZIJA" BUŽIM

PF - Dječaci -32

1. FARIS MIDŽAN, KBK "Galaja" Sanski Most
2. ANIS MIDŽAN, KBK "Galaja" Sanski Most
3. ERVIN PONJEVIĆ, KBS "GAZIJA" BUŽIM