Selected tournament: Državno prvenstvo BiH u KL i FC

Place: Dvorana "Ramiz Salčin - Mojmilo", Semira Frašte 21, Sarajevo
Schedule: 11.06.2022
Organizer: Klub borilačkih vještina "Gazija"
Registrations till: 09.06.2022 23:59:00
Contact: Muhamed Šabanović -> 061 219 233; kbvgazija@gmail.com
Disciplines: Kick Light, Full Contact
Full description: POZIV

Pravo nastupa imaju registrovani klubovi u KBS BiH, koji su izmirili članarinu za 2022. god.Klubovi koji su nastupali sa svojim takmičarima u 2020. i 2021. godini, a nisu izmirili dugovanja za članstvo u tim godinama, moraju izmiriti taj dug ujedno sa 2022. godinom. Klubovi koji ne izmire svoje obaveze, neće imati pravo nastupamogu uzeti učešće na takmičenju.

Svaki takmičar mora prilikom vaganja pokazati  sportsku knjižicu Saveza (sportski pasoš) sa slikom iz kojeg je vidljiv datum rođenja. U uglu takmičara mora biti minimum jedan certificiran trener Kik boks saveza Bosne i Hercegovine.

Takmičari moraju imati važeće zdravstveno uvjerenje, kao i zdravstveno osiguranje za slučaj nezgode.
Takmičari mlađi od 18 godina nastupaju uz saglasnost roditelja / staratelja i trenera / voditelja

Takmičari moraju imati važeće zdravstveno uvjerenje, kao i zdravstveno osiguranje za slučaj nezgode.
Takmičari mlađi od 18 godina nastupaju uz saglasnost roditelja / staratelja i trenera / voditelja.


Prijedlog za smještaj Braća Mujić 25 KM sa doručkom
Kontakt telefon +387 62 440 000
Prijedlog za smještaj Braća Mujić 25 KM sa doručkom
Kontakt telefon +387 62 440 000
Info about registrations: Prijave se primaju isključivo online putem ovog portala do četvrtka (09.06.) u 23:59.

Nakon isteka roka, naknadne prijave neće biti moguće!
Fee: 30 KM po takmičaru.
Tournament schedule: PETAK, 10.06.2022.
19:00 - 22:00 - dolazak i vaganje takmičara (Hotel Braća Mujić)

SUBOTA 11.06.2022.
07:00 - 09:00 - dolazak, vaganje, provjera dokumenata takmičara, uplata kotizacije
09:15 - 10:40 - sastanak organizatora i trenera, izrada ždrijeba
10:45 - 11:00 - svečano otvaranje i početak borbi
Total number of entries: 208
Total number of competitors: 203
total number of clubs: 41
Total number of countries: 1