Selected tournament: Državno prvenstvo BiH u PF i LK

Place: Sportska dvorana „Konjičanka“
Schedule: 21.05.2022
Organizer: K.B.S. “Balkan” Konjic & Casper GYM
Registrations till: 19.05.2022 23:59:00
Contact: Asmar Imamović -> 062 153 434
Disciplines: PF, LK
Full description: POZIV

Pravo nastupa imaju registrovani klubovi u KBS BiH, koji su izmirili članarinu za 2022. god. Klubovi koji su nastupali sa svojim takmičarima u 2020. i 2021. godini, a nisu izmirili dugovanja za članstvo u tim godinama, moraju izmiriti taj dug ujedno sa 2022. godinom. Klubovi koji ne izmire svoje obaveze, neće imati pravo nastupamogu uzeti učešće na takmičenju. Svaki takmičar mora prilikom vaganja pokazati  sportsku knjižicu Saveza (sportski pasoš) sa slikom iz kojeg je vidljiv datum rođenja. U uglu takmičara mora biti minimum jedan certificiran trener Kik boks saveza Bosne i Hercegovine. Takmičari moraju imati važeće zdravstveno uvjerenje, kao i zdravstveno osiguranje za slučaj nezgode. Takmičari mlađi od 18 godina nastupaju uz saglasnost roditelja / staratelja i trenera / voditelja.
Info about registrations: Prijave se primaju isključivo online putem ovog portala do četvrtka (19.05.) u 23:59.

Nakon isteka roka, naknadne prijave neće biti moguće!
Fee: 30KM po takmičaru
Tournament schedule: PETAK, 20.05.2022.
19:00 - 22:00 - Vaganje takmičara (Sportska dvorana "Konjičanka" - Konjic)

SUBOTA, 21.05.2022.
07:00 - 09:00 - dolazak, vaganje, provjera dokumentacije takmičara, uplata kotizacije
09:15 - 10:45 - sastanak organizatora i trenera, izrada ždrijeba
10:45 - 11:00 - svečano otvaranje i početak borbi

Total number of entries: 194
Total number of competitors: 188
total number of clubs: 43
Total number of countries: 1