Selected tournament: Prvenstvo Unsko-sanskog kantona

Place: Sportska dvorana Cazin
Schedule: 12.03.2022
Organizer: Kickboxing Savez USK
Registrations till: 10.03.2022 23:59:00
Contact: Zijad Haliloviž -> 062 594 008
Disciplines: PF, LC, KL
Full description:

Ukoliko je u težinskoj skupini prijavljeno manje od 4 takmičara, isti se imaju pravo boriti u sljedećoj težoj skupini u kojoj postoji konkurencija.

Info about registrations: Prijave isključivo putem ovog portala do 10.03.2022. u 23:59h.
Fee:

10 KM za članova KBS USK
30 KM za ostale učesnike

MAKSIMALNO 2 starta po takmičaru!

Tournament schedule:

PETAK, 11.03.2022.

18:00-20:00 - Vaganje

SUBOTA, 12.03.2022.

08:00 - 09:00 - dolazak, prijava takmičara
09:00 - 10:00 - vaganje, ždrijeb
10:00 - početak eliminacija (do finala)
15:00 - 16:00 - pauza
16:00 - finalni mečevi

Total number of entries: 200
Total number of competitors: 138
total number of clubs: 13
Total number of countries: 1